Det er mange gode grunner til å besøke Sandhornøy i Gildeskål kommune. Her er en fantastisk natur med en stor variasjon, alt fra skjærgård til skog og høyfjell. Det er grunnen til et stort mangfold av dyre- og fugleliv.

Why visit Sandhornøy? First of all because of the nature and the spectacular scenery, with a diversity of wildlife. Secondly, because of the fantastic view to the north, where you can experience the midnight sun and the northern light.